Blog

Don't Fire People in Unemployment - Change Product or Change Action!

W jaki sposób wykorzystać ich siłę, doświadczenie, umiejętności i potencjał biznesowy swoich pracowników w sytuacji Company Downtime. Sprawdź zasoby, nieruchomości i ruchomości, które teraz niepotrzebne można sprzedać, aby utrzymać Firmę i ludzi. Nie bądź chytry, bo chytry dwa razy traci. Spokojnie szybko się odkujesz. Pamiętaj, że kryzys jest przejściowy i ten czas można wykorzystać, do działań, których nie można było wdrożyć wcześniej. Jeżeli możesz, to szybko zmień produkt i zastosuj techniki Crisis Reengineering. I pamiętaj po każdej porze suchej przychodzi deszcz i szybko kwitnie świat. Tak jest z kryzysem, który potem zmienia się w silną koniunkturę gospodarczą. Jeżeli jesteś mocno wyspecjalizowany i nie możesz czasowo zmienić oferowanego produktu na inny, to zmień działania i zastosuj proste rozwiązania:
_____________________________________
1/ zacznij działać i sprzedawać aktywnie produkty on line
2/ nie zapominaj o stałych Klientach i bądź z nimi w kontakcie
3/ właśnie teraz buduj bazy danych potencjalnych klientów
4/ wykorzystaj flotę samochodową do dostarczania produktów bezpośrednio do Klienta i ofertowania usług
5/ uruchom call center - klienci są dostępni w domach i teraz buduj z nimi relacja na przyszłość
6/ realizuj video kontakty ze stałymi Klientami
7/ poproś klientów, aby poczekali i nie anulowali zamówień
8/ zadbaj o stany magazynowe
9/ masz czas na porządki w Firmie
10/ informuj wszystkich Klientów, że Firma działa i jest otwarta
_____________________________________
Jeżeli możesz szybko zmienić produkt, to rozeznaj możliwości produkcyjne, linie produkcyjne i potencjał ludzki, który może pomóc przy wdrożeniu nowego produktu. Poproś swoich pracowników o pomysły - pamiętaj, że burza mózgów, to też jest działanie. Bądź elastyczny. Nawet nie wiesz, jak masz zdolnych pracowników, którzy mogą szybko wdrożyć nowy pomysł na usługę lub produkt. Dokładnie obserwuj region swojego działania, szukaj szans i próżni biznesowej, którą można teraz wykorzystać i uzupełnić Twoim produktem. Szukaj inwestycji, które w czasie kryzysu są niezbędne. Szukaj kontaktu z Prezydentem Miasta i jego służbami, Burmistrzem Miasta, Sołtysem, może mają potrzeby i realizacje i poszukują Firm do szybkiego działania. Bądź aktywny, proponuj, proś, zabiegaj - DZIAŁAJ!
________________________________________
Jeżeli masz Partnerów międzynarodowych, to skontaktuj się z nimi, może teraz potrzebują Twojej pomocy i poszukują produktów, które ty możesz im sprzedać, a oni tobie, których nie ma w Polsce, a są teraz potrzebne.