Blog

Jak Szybko Odbudować Kontakty Biznesowe po Kwarantannie?

Epidemia koronawirusa niebawem się skończy i trzeba będzie szybko powrócić na linię startową odbudowy kontaktów biznesowych i transakcyjnych. W tej sytuacji najlepszym i najszybszym kontaktem odbudowy będzie telefon. Firmy podejmą działania podnoszące działając telefonicznie i zacznie się biznesowa walka o każdego Klienta. Każda Firma będzie bez sentymentów stosowała twarde działania, aby być pierwszą w dotarciu i zgarnięcia Klienta. Jak szybko i łatwo dotrzeć z ofertą odbudowującą transakcję i przegonić konkurencję? Zespoły Handlowe będą musiały przypomnieć sobie techniki i taktyki sprzedaży przez telefon lub pilnie zostać przeszkolone ponownie. Repetycje szkoleń będą niezbędne! Bez szkoleń podnoszących i motywujących Handlowcy rozluźnieni po kwarantannie nie będą mieć stosownej motywacji i siły handlowej do realizacji aktywnych akcji telefonicznego odbudowywania kontaktów transakcyjnych. Przypomnę dzisiaj jeden z najważniejszych manuali działania, który trzeba będzie wdrożyć do działania, jakim jest Prośba Kierowana - TDR Techniques Directed Requests PLEASER system™, czyli APT Aktywna Prośba Transakcyjna i APZ Aktywna Prośba Zakupowa.

 

Techniki prośby kierowanej, czyli jak skutecznie zarządzać prośbą, w sytuacji realizacji aktywnego procesu sprzedaży odbudowującej relacje i jak, kiedy, i w jaki sposób ją prawidłowo i profesjonalnie stosować w działaniu transakcyjnym? W toku trwania procesu sprzedaży przychodzi moment, w którym handlowiec musi go prawidłowo otworzyć, a następnie prawidłowo zamknąć, czyli dokonać formalnie sprzedaży, podpisać kontrakt, umowę lub zamówienie przez osobiste spotkanie z Klientem lub kontakt telefoniczny. Ten końcowy aspekt, to dla wielu słabo wyszkolonych handlowców staje się poważnym problemem, bywa, że nie do przejścia. Probemy z prawidłowym dotarciem powodują duże straty Klientów. Aby przyśpieszyć proces sprzedaży oraz jego pozytywne zamknięcie sukcesem trzeba stosować specjalne profesjonalne miękkie techniki wpływu nazywane w języku branżowym PLEASERINGOWANIEM. Technika PLEASER została zaimplementowania z działania sprzedażowego przez Amiszów – konserwatywnej wspólnoty protestanckiej wywodzącej się ze Szwajcarii. Wspólnoty Amiszów można spotkać głownie na rolniczych obszarach USA, Pensylwanii, Ohio, Indiana, Iowa i Missouri. W tym wypadku Amisze, aby sprzedawać swoje produkty w technice od drzwi, do drzwi D2D wykorzystali bezpośrednie relacje człowieka z psem. Następnie Amerykańscy Naukowcy i Sprzedawacy skopiowali te działania biorąc pod uwagę zachowanie behawioralne zwierząt BATT - Begging at the Table, czyli psie żebranie przy stole i PHOK - Putting Hands on Knees, czyli kładzenie przez psa łapy na kolanach, jako czekanie na korzyść. Następnie już Firmy opracowały pakiety specjalnych technik, co spowodowało powstanie ciągu skutecznych działań i procedur TDR, które prawidłowo zastosowane na spotkaniu z klientem, w końcowym procesie sprzedaży powodują zaskakująco pozytywne efekty. Prawidłowo zastosowana technika pleasernigu wybitnie przyśpiesza zamknięcie procesu sprzedaży sukcesem. TDR PLEASER, to moduł dodany i dedykowany dla Zespołów Handlowych, którzy realizują sprzedaż, tak telefoniczną, D2D, jak i bezpośrednią B2B . Handlowcy uczą się jak stosować techniki PLEASERINGUJĄCE przez wykonywanie kompleksowo prawdziwych ćwiczeń i praktycznych rozmów pleaseringowanych, aż do wyćwiczenia prawidłowego nawyku skutecznego wykonania techniki zamknięciem procesu sprzedaży sukcesem. Przy następnej okazji w artykule opiszę Wam dokładnie, jak praktycznie działać TDR Techniques Directed Requests PLEASER system™.

Następnym problemem, jaki pojawi się przy odbudowie relacji transakcyjnych, to techniki profesjonalnego przechodzenia Sekretarek i etycznych technik omijających Asystentki, aby dotrzeć z ofertą do osób decyzyjnych wyższego szczebla zarządczego w Firmach. I tu następuję przełom działania, czyli techniki poszukiwania przyjaciela w Firmie.  Czy z nimi walczyć? A może lepiej je polubić i zdobyć ich zaufanie i rozmawiać z nimi w taki sposób, aby to One Was polubiły i zostały Waszymi PRZYJACIÓŁKAMI TELEFONICZNYMI i pomogły wykonać niezbędny proces informacyjny TEFA - Telephone Walk Around the Company™? Tu odsyłam Was i tam do moich wcześniejszych artykułów, jak prawidłowo pracować głosem i  jak Ustawiać Głos Telefoniczny oraz, jak działać Uśmiechem Telefonicznym w czasie Toku Rozmowy Telefonicznej. Aby jednak osiągać wymierne i codzienne sukcesy w sprzedaży i podpisywać wielkie kontrakty na dostawy produktów i usług trzeba umieć wykorzystywać Techniki Wpływu Telefonicznego i prawidłowo zarządzać Emocjami Telefonicznymi i Budować Zaufanie Telefoniczne szczególnie wtedy, gdy chcemy dotrzeć z ofertą do osób decyzyjnych wysokiego szczebla w Firmach i Organizacjach Biznesowych. Bardzo pomaga w tym zdobywanie TELEFONICZNYCH PRZYJACIÓŁ. Elastyczność i szybkość dostosowania i budowanie podobieństwa telefonicznego, to profesjonalna MIMIKRA TELEFONICZNA, czyli przystosowanie się do stylu i mówienia osoby z którą rozmawiamy i to jest podstawa dobrego rokowania transakcji. Umiejętność błyskawicznego dostosowania się do SOCJOTYPÓW Klientów daje wybitnie lepsze możliwości przekonywania i Zgody Telefonicznej na dalsze działanie transakcyjne. Efektem działania Mimikry Telefonicznej jest wywołanie odpowiednich reakcji zwrotnych - osobistych i kulturowych od osoby, z którą prowadzimy Dialog Telefoniczny. Najczęściej występującymi Sytuacjami w zjednywaniu Przyjaciela Telefonicznego są działania Oneself & Yourself Dialogue™ i Together with the Help of Another™ z zastosowaniem Techniki Prośby Behawioralnej, czyli PROŚBY TELEFONICZNEJ - Ask on the Phone to Buy™. Osoby, które uczestniczyły i uczestniczą stale w moich moich szkoleniach doskonale wiedzą na czym polega Technika Behawioralna - Ask on the Phone to Buy™, jak ją stosować i jak skutecznie działa na zmianę i odwrócenie zachowań problemowych Klienta i pomaga budować klimat obopólnego POSŁUSZEŃSTWA TELEFONICZNEGO i KULTUROWEGO - OTAS - Obedient Telephone Action System™ stron w czasie trwania toku Rozmowy Telefonicznej ] Musicie też pamiętać, że już w czasie pierwszej rozmowy możecie pozyskać PRZYJACIELA TELEFONICZNEGO - Telephone Friend Action™, który bardzo Wam pomoże w realizacji niezbędnego procesu jakim jest TELEFONICZNY SPACER PO FIRMIE - TEFA - Telephone Walk Around the Company™ i dzięki temu poznanie Osób Decyzyjnych lub Wpływowych w Firmie Waszego Klienta, które też Wam pomogą w dotarciu do Dobrej Decyzji Transakcyjnej. W miarę wolnego czasu opiszę Wam techniki PROŚBY SPOTKANIOWEJ, czyli jak PROSIĆ O SPOTKANIE i jak SIĘ SPOTKAĆ, ABY JUŻ NA PIERWSZYM SPOTKANIU SPRZEDAĆ.

W następnych artykule opiszę w/w skuteczne techniki i manuale.